GRADUATION SUMMER 2018

Stephen Marco Schultz Jørgensen

GRADUATION PROJECT:

Kunstmuseum ved Vesterhavet

– Kunst i et krydsfelt mellem kultur og natur ved Esbjerg Strand

PROGRAMME:

Studio 2C: Building Culture and Tectonics

CONTACT:

+45 24623440

stephen.joergensen@gmail.com