GRADUATION SUMMER 2018

Mette Wendelboe Hansen

GRADUATION PROJECT:

ET INKLUDERENDE LANDSKAB, Synergier mellem Landskab, By og Institution

PROGRAMME:

Studio 1A: Urban Design / Landscape Architecture

CONTACT:

+45 2945 3367