GRADUATION WINTER 2019

Marco Tobias Nørregaard Repenning

GRADUATION PROJECT:

Det sidste sted – hospice ved Mariager Fjord

PROGRAMME:

Bygningskultur og tektonik

CONTACT:

marcorepenning@gmail.com

marcorepenning