GRADUATION WINTER 2019

Katrine Stefanie Elvekjær Legêne

GRADUATION PROJECT: 

Sightseeing: Et autentisk Nyhavn?

PROGRAMME:

Studio Transformation

CONTACT:

+45 30284282

katrinelegene@gmail.com

Sightseeing: Et autentisk Nyhavn?

Projektet arbejder omkring en forståelse for site – et sted, kontra den gængse opfattelse af Nyhavn som sight – en attraktion.

Vi indskriver os i problemstillingen vedrørende voksende turisme i København, undersøger hvordan den kan udvikle sig og diskuterer Nyhavn som kvarter i byen. Ambitionen er at udfolde stedets potentialer for at gøre turistmålet klar til at træde ind i en ny tid. Ved at stille spørgsmål ved Nyhavns nuværende tilstand indledes diskussionen omkring, hvordan vi opfatter, oplever og forstår steder, fordret af en stillingtagen til egen by. Målet er at få dybere indsigt i den arkitektur, der sætter scenen for vores omgivelser – kulørte eller ej.

Vi undersøger autenticiteten af et Nyhavn, der ofte har skiftet indhold, men aldrig ansigt.

Projektet er udarbejdet i samarbejde med Emilie Zinck Munksgaard

Souvenirs

Det at kunne fortælle om vores oplevelser er en vigtig del af vores selviscenesættelse, og souvenirs bliver derfor vigtige rekvisitter, som kan dokumentere sandhedsværdien af vores selvfortællinger. Souvenirs fungerer som beviset på, at man virkelig har været der. I arbejdet med Nyhavn, har vi derfor skabt vores egne souvenirs, der hver især repræsenterer en iagttagelse af og refleksion over Nyhavn som sted.

Registreringer

Situationsplan

scenarier for forandring

Game Board