GRADUATION SUMMER 2018

Joel Leopold Kjellgren

GRADUATION PROJECT:

Palácio da Cova – Registrera, värdera och gestalta: rehabilitering av ett palats i Lissabon

PROGRAMME:

Studio 1B: Cultural Heritage

CONTACT:

+46 76 321 55 96