GRADUATION WINTER 2019

Gina Sæther Berge

GRADUATION PROJECT:

Fra ingenmannsland til allemannsrett – Transformasjon av grensestasjoner langs den norsk-russiske grense

PROGRAMME:

Studio 1C: Transformation

CONTACT:

+45 26362707