GRADUATION SUMMER 2019

Chalina Behrendt

SANSNINGEN – Et rehabiliteringscenter for patienter med langvarig hjernerystelse

PROGRAMME:

Studio 1C: Transformation

CONTACT:

+45 51557572

chalina_behrendt@hotmail.com

@chalinabehrendt