GRADUATION SUMMER 2018

Arne M Bassøe-Eriksen

GRADUATION PROJECT:

VOSS – BÆREDYKTIG UTVIKLING AV EN VOKSENDE STASJONSBYGD

PROGRAMME:

Studio 1A: Urban Design / Landscape Architecture

KONTAKT DETALJER:

+45 42 36 37 18