GRADUATION SUMMER 2018

Anne Bea Høgh Mikkelsen

GRADUATION PROJECT:

Rørdal Kridtgrav – en ny fortælling for Aalborg

PROGRAMME:

Studio 1A: Urban Design / Landscape Architecture

CONTACT:

+45 61696273