Victor Bech Moritz

Fra kornsilo til kunstnerkollektiv - Radikal transformation af et siloanlæg på Bornholm