Mathilde Engum Rolland

Det kulturhistoriske tunet som et moderne mikrosamfunn.
Vernakulært nybyggeri med avsett i kulturhistorien.