Mathias Berg Henriksen

En værdig afsked - Etablering af eutanasi og palliativ indsats gennem radikal transformation af Kaas Briketfabrik