Lærke Ellingsøe Attermann

Restaurering af
Ane Maries Hus
- Et seniorbofællesskab
i historiske rammer