Kristiane Lia Lerstang

Med ny gnist for Distrikts-Norge
- En utviklingsstrategi for revitaliseringen av industribyen Notodden.