Jacob Matthiesen Jørgensen

Kystens foranderlige landskab - Adaptive landskabsscenarier for Thorsminde og Nissum Fjord