Astrid Rasmussen

Lervarefabrikken i Sorring – Et lokalt forankret omdrejningspunkt til at genskabe nærsamfundet i yderområder