Andreas Sørensen

I mødet med kontraster fra fortid og fremtid
- Et evolutionært udviklingsprojekt for prøvestenen i København