Rectors
speech

Kære dimittender – Tillykke med jeres afslutning af arkitektstudiet.
 
I har været igennem en periode i jeres liv, som vil præge jer mange år frem. Både fordi perioden efter ens ungdomsuddannelse er vigtig for ens liv og livsanskuelse, men også fordi I har valgt en videregående uddannelse, et fag eller i hvert fald en faglig retning at gå – som ikke bare er lige til og automatisk fører til et bestemt og sikkert job, men som både under og efter studiet er præget af et nødvendigt og stort personligt engagement – og jobmulighederne er følsomme over for konjunkturerne i samfundet.
 
Jeg tror, at det for de fleste af jer har været et ret intenst studieforløb. I har alle brugt rigtig mange timer på studiet – sikkert også flere end de fleste andre anvender på deres studie. Det både tærer og giver energi til mere.
 
I har afsluttet et studie, som på en og samme tid er frisættende og forpligtende. Frisættende, fordi I selv langt hen ad vejen bestemmer tempoet, indlæringsmængden og indsatsen samt en frihed til at gribe problemstillinger på personlige måder og med en kunstnerisk tilgang.

Forpligtende, fordi det er jer, der kommer til af forme fremtiden både som mennesker i en mere og mere international verden og som faglige personer, som skal evne at samarbejde med rigtig mange andre fagligheder for at nå i mål med fysisk udformning af bygninger, byer og landskaber, som skal være til gavn og glæde for andre end kun jer selv – og som i fremtiden skal leve op til en stærk ressourcebevidsthed. En bevidsthed, som tidligere generationer ikke har været tynget af eller har haft som særligt stærk fokus, hverken i deres job eller udenfor jobbet.

I har et moralsk ansvar, som tidligere ikke har været taget særligt alvorligt, og I får et kompas at følge, hvor ruten en del af vejen allerede er udstukket, fordi der ikke er mange andre veje at gå, hvis radikale og ødelæggende klimaforandringer skal undgås.

Alt dette samtidigt med, at der hele tiden er et kommercielt pres på vækst og fornyelse, som på mange måder er i direkte modstrid med nødvendige handlinger, når det gælder bæredygtighed og ressourcebevidsthed.

I er uddannet til at finde svar – ikke et bestemt, men i højere grad til at være dem, som er med til at åbne et mulighedsrum for andre og samtidig lave en syntese, som får fysisk form og som kommer til at præge mange menneskers liv i generationer frem. Det er ikke nemt og kræver mod, indsigt, vilje, et moralsk kompas, en stærk faglig værktøjskasse samt interesse i at samarbejde bredt med mange andre fagligheder for at finde bæredygtige veje.

Det er ikke en nem balancegang, I skal i gang med – men jeg er optimist og tror på, at netop I har vilje, viden og kunnen til at gå den balancegang, og jeg håber inderligt, at verden omkring os kan se det og giver jer chancen for at udfylde rollen.

TILLYKKE!

Torben Nielsen
Rektor