Vibeke Vildbrad Kristiansen

Restaurering af Klingebækgård

Studio 1B
Arkitektonisk Kulturarv

Watch the full project:

Den firelængede gård, Klingebækgård, ligger i det østjyske landskab ved Vejle Ådal. Gården har stået ubeboet siden fredningen i 2008 og er særligt nødlidende. Gården har tydelige kulturhistoriske værdier, og er et eksempel på en af de få bevarede østjyske kvæggårde fra 1800-tallet med utrolig høj originalsubstans.

I mit afgangsprojekt undersøger jeg, hvordan en ny benyttelse af Klingebækgård kan forenes med bevaring af stedets bærende fredningsværdier. Dette sker gennem en værdibaseret metode, hvor registrering og analyse vægtes højt. I mit projekt ønsker jeg at hylde den nænsomme bygningspleje samt imødekomme den stigende interesse for de traditionelle håndværksmetoder- og fag. Derfor er mit kunstneriske projektforslag for Klingebækgård, et 1:1 læringssted for håndværkere, studerende og private kursister. Derved bliver Klingebækgård restaureret over tid og stedets vedligeholdelse vil skabe rammerne for læring.