Tora Hay Walseng

En verdibasert transformasjon av Dechmanske Bibliotek på Hammersborg, fra bibliotek til studenterhus

Oppgaven retter søkelys mot en tendens som preger bytviklingen i Oslo. Sentrale institusjoner flytter fra ærverdige bygninger og inn i nyoppførte lokaler langs fjordkanten, uten en langsiktig plan for de forlatte bygningene. Hovedbiblioteket på Hammersborg stengte dørene i januar 2020, og venter nå på å bli overtatt av nye private eiere. Med avviklingen av biblioteket på Hammersborg, mistet bydelen også en av sine viktigste kulturinstitusjoner. Med sin plassering i hjertet av byen, i et område preget av hyppige rive- og byggeprosesser, står anlegget igjen som en identitetsmarkør som opprettholder den historiske kontinuiteten i området. Med vår oppgave ønsker vi å undersøke hvordan man kan bevare det gamle anlegget til Deichmanske Bibliotek ved å gjøre det om til studenterhus. Deler av komplekset skal fortsatt holde åpent for offentligheten, i tråd med bibliotekets filosofi om et sted som er tilgjengelig for alle. Vår visjon er å bringe nytt liv til området, og samtidig verne om bygningens bærende bevaringsverdier. Prosjektet er utarbeidet med avsett i en verdibasert metode, der empiriske undersøkelser, analyser og verdisetting ble sentrale verktøy for utformingen av vår restaureringsholdning, som igjen dannet grunnlaget for en endelig kunstnerisk forslagsstillelse.