Thorbjørn Crüger Klitgaard

KLIMATILPASNING OG BYUDVIKLING FORENES I EN MINDRE DANSK HAVNEBY

STUDIO 1A: BYDESIGN / LANDSKABSARKITEKTUR

Watch the full project:

Til trods for altid at have haft et nært forhold til havet trues den fynske by Kerteminde af både en generel stigning i havvandsniveauet så vel som hyppigere og kraftigere stormfloder, der truer med at lægge store dele af byen under vand. Denne masterplan for Kerteminde består af designstrategier, der beskytter byens centrum og villakvarterer mod bølgerne ved at kombinere klimatilpasning og højvandssikring med urban udvikling og landskabsdesign. Rekreative rum, grønne mødesteder og erhvervsbebyggelse integreres i stormflodssikringen, og ruten langs beskyttelseslinjen forvandles til en promenade. Trafikale forbindelser, der sammenkobler havnen med byens centrum, forbedres og udbygges. Således kan stormflodsbeskyttelsen forhindres i at blive en barriere og i stedet integreres som en del af byudviklingen.