Thomas Maagaard

Immervad - Et Klimatorium i Ådalen

Watch the full project:

Fortid, nutid og fremtid kombineres i opførelsen af Immervad Klimatorium - en videregående uddannelse i klimaforandringer. Bygningerne Vejle Godsbanegård og Vejle Posthus skal bevares og vi lader dem være udgangspunktet for transformation af godsbanearealet og derved værner bygningerne om et minde fra Vejles historie. Vi illustrerer hvordan transformation kan skabe en ny bydel med en historisk identitet. Vi inddrager nutidens Vejle og fokuserer på sociale og grønne områder, hvor Klimatoriets faciliteter skal gå i dialog med byens omkringliggende aktivitet og derved revitalisere godsbanearealet. Vi undersøger Vejles fremtidige klimatiske udfordringer og inddrager dem som potentialer for formgivning og et nyt koncept for godsbanearealet.

Hensigten er at genaktivere godsbanearealet som bindeled mellem det lokale og det nationale. Ikke som et infrastrukturelt bindeled, men et klimateknologisk samlingspunkt. I projektet fokuseres på, hvordan arkitekturen kan indgå som aktør og bidrage til Vejles målsætninger for klimatilpasning. Klimatoriet fungerer som træfpunkt for kommunikation og formidling af klimaudfordringerne for borgerne i Vejle og skal være frontløber for forskning i klimatilpasning. Ikke blot for Region Syddanmark men for hele Danmark. Med arkitekturen løser vi et lokalt problem, med programmet løses et nationalt problem.
I lokalplanen for området er Godsbanegården, Posthuset samt busgaragen ikke en del af de fremtidige planer for dette område. Stedet er generelt tiltænkt boliger, parkeringshus og forretninger. Lokalplanen har modtaget en stor mængde indsigelser fra beboerne i Vejle, der udtrykker utilfredsheden ved nedrivningen af Godsbanegården og generelt konceptet for det nye område. Både lokalplanen og den almene opfattelse blandt Vejles befolkning vil indgå i vores overvejelser i projektet.

Den grundlæggende tankegang med hensyn til bevarelse af kulturarv i byer er enten at bevare alt eller fjerne fuldstændig. Vi ønsker at vise, hvordan man med transformation kan skabe en ny bydel med historisk identitet, hvor Godsbanegården og Posthuset bliver ankomster og et pejlemærke for byen. Klimatoriet og de dertilhørende grønne udeområder skal illustrere, hvordan det på en ny måde kan forene byens visioner for håndtering af de klimatiske udfordringer. Det bidrager til en øget opmærksomhed på arkitekturens rolle, for tilpasning af byers sociale og klimatiske udfordringer. Vi vil ikke afværge de klimatiske udfordringer. I stedet vil vi gå i dialog og se problemstillingen som et aktiv frem for en udfordring. Vi vil skabe et klimafællesskab og en platform for et offentligt-privat møde med deltagelse af lokale teknologi- og forsyningsvirksomheder samt forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Vejle står i dag overfor store klimatiske udfordringer. Et centralt problem er vandets pres på byen. År efter år ødelægges byens huse og gader, når de ekstreme mængder vand forvandler byens gader til floder. Igennem tiden har Vejle altid haft problemer med oversvømmelser ved massiv regn eller stormflod. På grund af klimaforandringerne ses disse scenarier oftere. Det bliver i større grad en del af hverdagen for Vejle, og det er derfor nødvendigt at begynde at omstille sig til et liv med disse ekstremer.

Vejle er udpeget som 1 af 14 danske byer med særlige klimatiske udfordringer. Byen kæmper konstant med disse udfordringer, og de indtænkes i alle byens tiltag. Det seneste projekt er en ny Stormflod Strategi, der skal sikre byen mod oversvømmelser. Vejle blev i 2016, på grund af sit store fokus på løsning af klima og sociale udfordringer, udvalgt til 1 af 100 byer i verden, som deltager i Recilient Cities. Denne udnævnelse har bidraget til at gøre Vejle til en klimaby, hvor der er fokus på at skabe et attraktivt bymiljø, der går i dialog med vandet og arbejder med at gøre de klimatiske udfordringerne til et aktiv for byen.

Vi ønsker med opførelsen af klimatoriet at bidrage ind i denne kontekst og give Vejle en ny bydel, der arbejder med håndteringen af byens klimatiske problemer. Projektet arbejder derfor med en grundpræmis omkring håndtering af vand og hvordan det løses i et omskifteligt og multifunktionelt byrum. Tilføjelsen af en videregående uddannelse bidrager på et teknologisk og politisk plan med konkrete løsningsforslag på klimaproblemerne i Vejle og de øvrige udsatte kommuner i Region Syddanmark.