Sofia Smith Sørensen

Når boligens rammer ikke kan rumme alle.
Behov for pleje og forståelse af begrebet hjem.
-En nyfortolkning.

Watch the full project: