Simone Stellô Stelsø Lauridsen

LAND & VAND
landskabet på MOLS

Et nyt entrépunkt til Nationalpark Mols Bjerge.
En samlende fortælling på tværs. Hovedgrebet markerer overgangen i et nedslag ved Dråby Kirke og Sø.

Studio UDLA

Watch the full project:

Projektet er en skabelsesberetning om et istidslandskab i den Antropocæne tidsalder. Med udspring på Mols, tages afsæt i dannelseslandskabet og den kulturarv, som gennem menneskets tid er aflejret og danner grundlag for kulturlandskabet i og omkring Nationalpark Mols Bjerge, som vi kender det i dag.

Gennem en forståelse af de landskabelige træk, det stedsspecifikke og menneskets historiske tilpasning til, indlejring i og bearbejdning af, udpeges vigtige sammenhænge og markører, som bør genfremkaldes og bevares for eftertiden.

En samlende aktør, der i århundreder har ageret pejlemærke for de søfarende og kirkeskib for hele sognet, er Dråby Kirke. Som en af Danmarks største landsbykirker, troner den hvide kirke for foden af morænebuen, på kanten af den tidligere stenalderkyst. Ved at styrke fortællingen om forbindelsen: fra kirke til kirke til hav, udforskes potentialet i at lægge sig i forlængelse af nationalparken og hylde overgangen mellem nationalpark og fjordlandskab.

Projektet dyrker en samlende fortælling på tværs af det natur- og menneskeskabte, vig og hav, øst og vest, højdedrag og vanddrag. Hovedgrebet markerer overgangen i et nedslag ved Dråby Kirke og Sø, som et vigtigt knudepunkt i den store fortælling og en hyldest og velkomst til vandet.

Projektets resultat er en art bevaringsplan for et kulturhistorisk landskab, et brugslandskab, som ønskes aktivt og tilgængeligt for lokale og besøgende. En levende historie.

Afgangsprojektet indskriver sig i Nationalpark Mols Bjerge og bidrager til en diskussion om, hvordan nationalparken kan være med til at løfte omgivelserne, i mødet med parken.

Projektet skal læses i sin helhed, bestående af alle dets faser og skalatrin. Fra en diskussion om naboskabet til nationalparken og potentialerne i at skabe sammenhæng på tværs og i forlængelse af en udvikling omkring parken og Ebeltoft. Til en vision for et fjordlandskab, dets vandmiljøer og det kulturhistoriske miljø omkring Dråby Kirke og Sø, samt et opgraderet stiforløb og artikulerede støttepunkter.

Projektet skal læses som et bidrag, til diskussionen om hvor meget og hvor lidt der skal til, når vi bearbejder vores fundament og afsætter nye spor i vores landskaber. En refleksion over hvordan vi formidler vores kulturarv, skaber sammenhænge og meningsfulde helheder, der kan læses ind i en større kontekst.