Simon Kobberup Smedsmo

Holstebro Søpark
Sport- og naturfaciliteter i søområde i Holstebro

Studio 2C - Bygningskultur og tektonik

Watch the full project:

Projektet er lokaliseret ved Vandkraftsøen i Holstebro, som fungerer som ro-stadion og omkranses af rekreative områder og stier der fører dig omkring den ca. 3,5 km lange sø. Visionen med dette projekt er at gøre vandkraftsøen i Holstebro og området her omkring, til et aktivt sted for hele byen og Holstebro kommune. Projektet skal være et afsæts- samt opholdssted, som er med til at skabe opmærksomhed på den vidunderlige natur som er lige for næsen af byen. Jeg har udviklet en helhedsplan for området omkring dæmningen og det gamle vandkraftværk. Helhedsplanen består af forskellige projektnedslag, i form af sport- og naturfaciliteter. Disse nedslag skal fremhæve og gøre brug af stedets mange kvaliteter. Den ca. 170 meter lange dæmning er projektets hovedfokus. Dæmningen er et knudepunkt af stier, hvor man går fra by til natur og fra det lukkede til det åbne. På dæmningen etableres der en ny Kajak- og Roklub, et søbad samt en restaurant, ved siden af det gamle vandkraftværk.
Jeg har gennem projektet undersøgt hvordan man kan sammenkoble de tilløbende stier, så det bliver en naturlig del af den forbipasserendes rute igennem placering af funktionerne, samt udlægning af broer og stier.