Simon Rode Gregersen

Krigens lag - transformation af Field Station Berlin. Et stykke erindringsarkitektur, som ikke blot observeres, men aktiveres.

Watch the full project:

Dette afgangsprojekt undersøger det potentiale, som en transformation af Field Station Berlin besidder. Opgaven har fra start vekslet mellem på den ene side at bearbejde stedets potentiale på et større programmatisk niveau og på den anden side at lave nedslag. Ud fra nedslagene har jeg uddraget arkitektoniske principper, som jeg forestiller mig anvendt de steder, hvor der interveneres. Ideen om at lave en delvis programmering, betyder, at dele af bygningerne efterlades uberørte. Dette medfører at transformationen kan læses som en ny begyndelse, hvor der med tiden er mulighed for at transformere og bygge yderligere til.

Opgaven er et alternativt forslag til de tidligere projekter, som helt eller delvist ønsker at fjerne de eksisterende strukturer. Fra mit eget synspunkt vil det være ærgerligt at nedbryde stedet, for derved at starte helt på ny. Dette vil både betyde at man fjerner stedets yderst interessante historie og samtidig et enormt resursespild, da bygningernes grundlæggende strukturer og rumligheder sagtens kan anvendes på ny. Den arkitektoniske bearbejdning er mit bud på, hvordan stedets historie kan sammenskrives med den nye programmering, for derved at skabe en vekselvirkning mellem fortiden og nutiden, hvor Field Station Berlin bliver et stykke erindringsarkitektur, som ikke blot observeres, men aktiveres.