Silja Liise Nordvåg

Alfheim svømmehall
- en radikal transformasjon av en senmodernistisk svømmehall

Studio 1C
Transformasjon

Watch the full project:

Alfheim svømmehall er utgangspunkt for mitt avgangsprosjekt, tegnet av Jan Inge Hovig, og sto ferdig bygd i 1965. Bygningen ligger på toppen av Tromsøya, helt nord i Norge, med utsikt over byen og sundet. Den kollektive bevisstheten om bygningens framtid har vekket diskusjoner etter at svømmehallen mistet sin drift i 2020.

Avgangsprosjektet tar utgangspunkt i Tromsø som universitetsby og ett ønske om å bevare Alfheim Svømmehalls sosiale status i befolkningen. Transformasjon og ny bruk kan være løsningen for å vekke tilbake liv i en bygning som har stått som et viktig arkitektonisk landemerke i Nord-Norge. I prosjektet har jeg utforsket nye programmatiske muligheter til de eksisterende rom, slik at bygget kan fortsette å være et viktig sted for Tromsøs befolkning.

Med tittelen Alfheim satellittuniversitet er visjonen å skape et representativ bygg for universitetet i sentrum av Tromsø, løsrevet fra det mer avsidesliggende universitetsområdet på nordsiden av Tromsøya. Flere skal ha mulighet til å besøke bygningen, samtidig som man ivaretar den historisk viktige plassen Alfheim-området har. En transformasjon av bygget kan skape nytt liv på stedet, og de eksisterende romligheter kan gi «annerledes» rom i det nye programmet. Rom som typisk ikke ville oppstått i nybygg.