Silja Liise Nordvåg

Alfheim svømmehall
- en radikal transformasjon av en senmodernistisk svømmehall

Studio 1C
Transformasjon

Watch the full project: