Sebastian Yeoman

EN BYDEL FORANKRET I HISTORIEN
Transformation af Aalborg Universitetshospital Nord

STUDIO 1ADette projekt foreslår at flette den bynære kontekst sammen med den grønne struktur i Aalborg by. Projektet vil tage udgangspunkt i specifikke kvaliteter og linjer fra sitets kontekst og med fordel udnytte det til at sammenkoble og integrere en ny bydel.

Det nye Universitetshospital skal agere bindeled mellem Aalborgs historiske udfoldelse og den bynære kontekst. Et led der kigger tilbage på, hvad vi kom fra, og samler op på tidernes præg og forskelligheder i en integreret ny bydel, en bydel forankret i historien.