Sarah Ghobadi

Den Nære Arbejdsplads - Et Bokoncept til Fremme af Hjemmearbejde & Nærmiljø

Studio 2C - Building Culture and Tectonics

Watch the full project:

Afgangsprojektet har til formål at udvikle et boligområde, hvor der er gunstige rammer for hjemmearbejde og selvstændige erhverv. Projektet undersøger, hvordan arbejdspladsens integrering i boligen, kan være medvirkende til at styrke lokalmiljøet, landsbylivet samt beboernes stedstilknytning.

Projektet tager afsæt i en boform, hvor hjemmearbejdet er en integreret del af dagligdagen, og er rettet mod beboere, der ønsker at leve i et landområde tæt på naturen, hvor de kan bosætte sig frit fra en ekstern arbejdsplads. Ikke alle ønsker at bo i en storby, men grundet job eller uddannelse kan det være svært at bosætte sig i landdistrikterne. Denne frihed til at bosætte sig, hvor man ønsker det, kan opstå i takt med en øget samfundstendens til at arbejde hjemmefra som vi ser i dag, enten i form af at folk vælger at drive selvstændigt erhverv eller at virksomheder tilrettelægger en mere digitaliseret arbejdsdag, der muliggør at man som arbejdstager kan fjernarbejde fra sit hjem, til trods for at arbejdspladsens hovedkontor befinder sig andetsteds. For at denne udvikling kan imødegås, skal boligen naturligvis kunne følge med, og dermed forsøger dette projekt at skabe hensigtsmæssige rammer for et liv, hvor hjemmearbejdet er inkorporeret i dagligdagslivet, og hvor dets aktiviteter kan bidrage positivt til hjemmet og de nære omgivelser.

Beboelsesområdet, der er blevet udviklet i dette projekt, består af en række forskellige boliger og tilhørende arbejdsrum, der er fæstnet i landskabet sydvest for Rønde by, hvor der er rig mulighed for beboerne at gøre brug af naturen i området. Naturen i og omkring sitet har en væsentlig funktion, idet den bl.a. aktivt kan bidrage til en mere balanceret livsstil, hvor der i dagligdagen hos hjemmearbejdende kan være brug for afbræk, arbejdspauser og motion, eftersom disse mennesker ikke på samme måde som andre tager hjemmefra i løbet af dagen. Landskabet omkring sitet er i dag brugt af vandrere, og med sitets nære placering til Rønde by, er det dermed også intentionen at sitet skal være åbent og inviterende for Røndes øvrige beboere. Ønsket er at skabe en ny landsbydel, hvor beboerne vha. deres hjemmearbejde, deltagelse i fællesarrangementer og brug af fællesområder, danner et levende nærmiljø, hvor naboskab og tilhørsforhold går imod den gængse antagelse om, at hjemmearbejde er lig social isolation. De naturskønne omgivelser danner rolige rammer for bebyggelsen, og spiller en vigtig rolle for fællesskabet blandt beboerne, der kan mødes og danne relationer i de delte uderum, såvel som i de indendørs fællesarealer.