Patrick Bunke

IMMERVAD - ET KLIMATORIUM I ÅDALEN


Site:
Godsbanearealet i Vejle midtby

Program:
Videregående uddannelse i klimaforandringer for 450 elever.

Risiko:
Stormflod, skybrud & grundvandsstigning.

Watch the full project:

Fortid, nutid og fremtid kombineres i opførelsen af Immervad Klimatorium - en videregående uddannelse i klimaforandringer.
Bygningerne Vejle Godsbanegård og Vejle Posthus skal bevares og vi lader dem være udgangspunktet for transformation af godsbanearealet og derved værners der om et minde fra Vejles historie. Vi ønsker at illustrerer hvordan transformation kan være med til skabe en ny bydel med en historisk identitet.

Vi inddrager nutidens Vejle og fokuserer på sociale og grønne områder, hvor Klimatoriets faciliteter skal gå i dialog med byens omkringliggende aktivitet og derved revitalisere godsbanearealet.
Vi undersøger Vejles fremtidige klimatiske udfordringer og inddrager dem som potentialer for formgivning og et nyt koncept for godsbanearealet. Hensigten er at genaktivere godsbanearealet som bindeled mellem det lokale og det nationale. Ikke som et infrastrukturelt bindeled, men et klimateknologisk samlingspunkt.

I projektet fokuseres på, hvordan arkitekturen kan indgå som aktør og bidrage til Vejles målsætninger for klimatilpasning.
Klimatoriet fungerer som træfpunkt for kommunikation og formidling af klimaudfordringerne for borgerne i Vejle og skal være frontløber for forskning i klimatilpasning. Ikke blot for Region Syddanmark men for hele Danmark.

- Med arkitekturen løser vi et lokalt problem, med programmet løses et nationalt problem.


Projektet er udført i samarbejde med Thomas Maagaard.