Nora Dyrvik

FRA MUNCH TIL MAT OG MUSIKK
- En radikal transformasjon av Munchmuseet

Watch the full project:

Dette avgangsprosjektet har som mål å skape et sosialt- og kulturelt knutepunkt for Tøyenbydel i Oslo etter flyttingen av Munchmuseet.
Det gamle Munchmuseet transformeres fra et lukket og introvert til et åpent og utadvendt bygg, som flere mennesker kan få glede av.
Munchmuseet sto ferdig i 1963 og tegnet av arkitektene Gunnar Fougner og Einar Myklebust.
Bygget har gjennomgått flere ombygginger som har endret det opprinnelige arkitektoniske utrykket.
Prosjektet vil gjenskape noen av de arkitektoniske kvalitetene som er tapt med tiden og samtidig tilføre nye.
Sentralt er det å bevare kulturlivet i området for å styrke tilhørigheten til den glemte bydelen.
Programmet for masteroppgaven er et lokalt mat- og musikkhus, et identitetsskapende felleskap som kan trekke folk både på dag- og kveldstid.
Et kulturhus skreddersydd til Tøyen, åpent og sosialt, som kobler seg på bydelen, hever dens attraksjoner og åpner for konteksten omkring.