Morten Aggerholm Andersen

EN MENINGSGIVENDE FUSIONERING AF
TO KOMMUNALE
INSTITUTIONER

STUDIO 2C
BYGNINGSKULTUR &
TEKTONIK

Watch the full project:

Vi lever i en tid som er meget styret af institutioner. De er med os fra vugge til grav, fra da vi træder ind over dørtrinnet i vuggestuen, til vi måske dør på plejehjemmet efter et langt liv. Vi bliver formet af disse institutioner, i større eller mindre grad, gennem hele vores liv.

Dette afgangsprojekt tager derfor udgangspunkt i tanken om en meningsgivende hverdag på tværs af generationer, relationer og ressourcer. Og hvordan man kan kombinere disse institutioner, til en positiv og meningsgivende hverdag for alle i en fusioneret institution.

Børnene kommer med deres nysgerrig -og åbenhed. Deres energi og livsglæde smitter af på de ældre. De ældre er gode til at fortælle historier, som fanger børnenes opmærksomhed. Værdier som nærvær, ro og tillid kan opstå, når børnene putter deres små hænder i de gamles.

På baggrund af ældres ensomhed og børns nysgerrighed på livet, mener jeg, at der er mange gode grunde til at udvikle større fællesskab på tværs af generationer. At forene ældres langsomme hverdagsrutiner med børns energi og glæde er med til at skabe et meningsgivende institutionsliv.

Jeg arbejder ud fra en hypotese om, at børnehavebørn og ældre mennesker kan udnytte hinandens ressourcer, så der kan skabes glæde og fællesskab. Der skabes relationer på en måde, så alle præsterer deres bedste og mærker succes. Dette leder mig frem til følgende problemformulering.

“Hvordan skaber man arkitektur, som skaber en meningsgivende hverdag for plejehjemsbeboere og børnehavebørn, når ønsket er at skabe en fusioneret institution, hvor man drager nytte af hinandens ressourcer og etablere nye fællesskaber og aktiviteter på tværs af generationer, men samtidig respektere hinandens privatliv?”


Se flere af mine projekter på:
http://mortenportfolio.com/