Kristina Elisabeth Dyreby

Ny træskole i kulturhistorisk savværksanlæg

Arkitektonisk kulturarv, studio 1.B

Watch the full project:

Industrialiseringen har tvunget mange savværker i Danmark til enten, drastisk at omlægge produktionen, eller til helt at lukke ned. Dette gør at vi står overfor at miste et uopdyrket kulturmiljø, der formidler et vigtigt erhverv i vores lands historie.

Hvidkilde savværk er ejet af Hvidkilde gods. Savværkets første bygninger blev anlagt i 1896. Godset valgte i 1981 at lukke savværket ned og dette har medført, at bygningsanlægget har stået tomt lige siden. Savværkets bygninger står i dag som frosset i tid og er en stærk repræsentant for, hvordan vi historisk har bygget savværker i perioden. Savværket rummer en bygningstypologi som i dag er meget lidt tilgængelig, dokumenteret eller bevaret.

Klimaudfordringer gør at vi skal til at tænke i at bygge i mere bæredygtige materialer, herunder træ. Projektets forudsætning er, at for at vi bedre kan anvende materialet træ i praksis, er det vigtigt at forstå og lære af tidligere håndværksmæssige traditioner og erfaringer med materialet.

Afgangsprojektets formål er at aktivere kulturmiljøet og bygningstypologien i en ny funktion. I savværkets tidligere store Nåletræsopskærringshal vil en ny træskole blive anlagt og i de resterende åbne tørrehaller, en landskabspark med udstillinger fra træskolen.

Ved en værdibaseret metode vil jeg arbejde med stedet iboende værdier. En restaureringsholdning for situationsplanen og en for Nåletræsopskærringshallen, skal sikre stedets bærende bevaringsværdier. Nåletræsopskærringshallen er projektets hovedfokus og hallen vil gennem restaureringsholdningen blive bearbejdet med tre tilgange: repererende, restaurerende og transformerende.