Kathrine Grundahl Hansen

ET MARITIMT CENTER - En transformation af siloerne ved Lillebælt

STUDIO 1C
TRANSFORMATION

Watch the full project:

Som et pejlemærke fra Lillebæltsbroen ligger de tre tidligere ammoniaksiloer på Jyllands østkyst, og manifesterer sig som et monumentalt punkt ved broen.
Et identitetsskabende referencepunkt for området, der markerer sig som et skalaobjekt i det omkringliggende landskab.
Siloerne på Ammoniakhavnen repræsenterer den forfaldne æstetik ved ældre industri arkitektur, der står med et uudnyttet potentiale.
Ambitionen har været at skabe et sted, som ligger sig i forlængelse af de maritime og stedsbestemte kvaliteter, området allerede rummer. En iscenesættelse af det pejlemærke, der allerede eksisterer.

Afgangsprojektet tager afsæt i at transformere siloerne som et sted for maritim fordybelse og udforskning.
Med forestillingen om at siloerne indeholder et uforløst potentiale, vil forslaget bygge på at genvinde siloernes relevans, som da de spillede en stor rolle for industrien i området.
Intentionen er, at bygge videre på stedets identitet og tilføje lag som forstærker siloerne i deres kontekst og som katalysator mellem land og vand.
Transformationen danner rammerne for et samlet dykkercenter, som bliver en fælles base for at udforske verdenen under vandoverfladen.
Transformationen tilskriver siloerne ny værdi for området, og markerer den enorme værdi og tiltrækningskraft Lillebælt gemmer på.