Jacob Iuel Hersoug

Vitalisering, reservering og fire tennisbaner - En studie av balansen mellom storbyens markedsrettede utvikling og verdien av å ivareta byens åpne, grønne øyer.

Watch the full project: