Christine Steffensen

Afgangsprojektet tager afsæt i fascinationen for kontrasten mellem permanens og foranderlighed. Projektet ønsker at synliggøre landskabets naturlige processer samt give dem plads til at udfolde sig.

Watch the full project:

Dannelsen af istidslandskabet og sandflugten på den danske vestkyst er essentielle at inkludere i måden vi ser vores kystlandskab. Sandet har igennem tiden været en del af landskabet som mennesket har forsøgt at kontrollere med hjælme, marehalm samt klitplantager som værn mod sandflugten. Plantagen kommer ind med tilplantningerne af især heder og klitter fra slutningen af 1700-tallet. Sandet blev standset af nåletræernes symmetriske struktur og er i dag med til at holde på flyvesandet. Afgangsprojektet er et landskabslaboratorium og studie i sandets flygtighed samt vandring i synergi med vinden, beplantningen og mennesket. Projektet ønsker at skabe et nyt billede på sandets rum i Kollerup Plantage, hvordan vi fremadrettet og igennem tid kan arbejde med et friere sæt af tanker, hvorpå vi kan behandle og agere med vores landskaber.